Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                                 

 

                              

 

 

     

                              

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A VYCHÁZENÍ

S odkazem na usnesení vlády ČR platí v našem Domově:

  • Zákaz návštěv
  • Zákaz klientům, po dobu nouzového stavu, vycházet mimo objekt či areál, výjimku tvoří nezbytně nutné záležitosti (zejména návštěva lékaře, soudu, apod.). Rodiny se tak nemohou setkat se svými blízkými ani v zahradách Domova.

 

Návštěvy jsou povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu, po předchozí telefonické domluvě se staniční sestrou:

  • Bc. Vošická Vladislava, tel.: +420 602 635 585

Balíčky pro klienty přijímáme.

Máme k dispozici 2 tablety, které slouží ke zprostředkování videohovorů mezi klientem a rodinou. Tuto možnost můžete využít od PO-PÁ v čase 9:00 - 15:00 hodin.

  • pro službu Domov pro seniory (stávající budova) volejte +420 775 898 118
  • pro službu Domov se zvláštním režimem (nová přístavba) volejte +420 775 898 120

V případě, že se na první pokus nedovoláte, nezoufejte. Tablet u sebe pracovnice nebude mít permanentně, ale pokud zjistí zmeškaný hovor, zavolá vám zpět. Vždy se pokusíme společně najít vhodný čas k hovoru mezi Vámi a klientem.

 

Je nám líto, že musíme přistoupit k těmto opatřením. Děkujeme za respektování této situace.

 

 

Michaela Pučálková

ředitelka DSSP

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení