Drobečková navigace

Úvod > Byty zvláštního určení > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

 • pečovatelská služba je poskytována nájemcům Bytů zvláštního určení v DS-DD Pacov
 • tuto službu zajišťují pracovníci v sociálních službách DS-DD Pacov
 • pečovatelská služba se účastníkům odboje, a vdovám po účastnících odboje starších 70let, poskytuje bez úhrady
 • časová dostupnost služby
  • pondělí  -  pátek      7,00  -  15,30
  • mimo takto vyčleněné doby lze poskytovat úkony pečovatelské služby pouze na základě předchozí domluvy a na přechodnou dobu.
 • dle zákona o sociálních službách je DS-DD Pacov povinen poskytovat tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů a vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
  • hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • mimo tyto základní činnosti jsou  klientům dle jejich požadavků poskytovány fakultativní úkony

Žádost o poskytování pečovatelské služby.docx

žádost o poskytování pečovatelské služby.pdf