Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Poskytované služby DZR

Poskytované služby

 

pomoc při osobní hygieně

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při ranní a večerní hygieně
 • Pomoc při sprchování
 • Pomoc při péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při holení
 • Pomoc při péči o chrup
 • Pomoc při péči o pokožku
 • Pomoc při používání WC a vyprazdňování
 • Pomoc při používání inkontinentních pomůcek

 

 

pomoc při uplatňování právPomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Klienti jsou seznamováni se svými právy, které zaměstnanci znají, respektují je a ctí
 • Každý zaměstnanec i klient je povinen upozornit na situaci, kdy by mohlo dojít k porušování těchto práv, všechny tyto situace má DS-DD Pacov definovány společně s možnými střety zájmů ve svých vnitřních předpisech
 • Sociální pracovnice jsou klientům podporou ve vyřizování veškerých úředních záležitostí, poskytují sociální poradenství, seznamují klienty s institucemi, na které se mohou obrátit, případně zajišťují kontakt, podporujeme komunikaci a spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří jsou cenným zdrojem informací

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změny poloh
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci
 • Pomoc při pohybu v zařízení

 

DSC_0447.JPG

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

 • Nabízíme klientům možnosti, jak trávit svůj volný čas, seberealizovat se zažívat pocit užitečnosti

 • Všechny tyto činnosti by měly vést k podpoře aktivity a prevenci poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost klientů na našich službách byla co nejmenší

 • Plánujeme a provádíme činnosti skupinové i individuální, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dále nácvik a udržení soběstačnosti a sebeobsluhy

 

Nabídka činností a aktivit

DSC_0420.JPG

 • Ergoterapie – k těmto účelům slouží pracovna, kde se klienti zabývají nejrůznějšími činnostmi dle svých zájmů a schopností (výroba upomínkových předmětů, obrázků, polštářků a keramiky, malování na sklo, vyšívání, háčkování, pletení z proutí a papíru, práce s nejrůznějšími materiály pro zlepšení jemné motoriky, vaření…). Probíhají zde oslavy klientů.

 • Klubovna Domova se zvláštním režimem – zde se každý všední den scházejí klienti s aktivizační pracovnicí. Zaměřují se na vzpomínkové aktivity, prohlížení fotografií, obrázků a časopisů ze života klientů, rozhovory na témata, která jsou klientům blízká, příprava staročeských jídel, individuální rozhovory, zpívání, poslech hudby, nácvik čtení a psaní, atd. Podává se zde i oběd.

 • Společná cvičení – jsou rozplánována po jednotlivých patrech tak, aby se mohli zúčastnit všichni klienti alespoň jedenkrát týdně. Cvičení probíhá ve společenské místnosti nebo ve společných prostorách.

 • Práce s počítačem – k dispozici v místnosti pro ergoterapii

 • Společenské akce námi pořádané – k největším akcí patří Pacovské hry seniorů a Ples seniorů, kam jsou zváni i klienti z jiných zařízení a veřejnost. Dále připravujeme speciální vystoupení o vánočních a velikonočních svátcích a dále i během roku, pořádáme hudební a taneční odpoledne, nejrůznější besedy a posezení, návštěvy zvířat, atd.

 • Společenské akce mimo budovu – plesy, sportovní hry, poutě, výlety, návštěvy v jiných zařízení, akce pořádané Městem Pacov

 • Oslavy jubileí – klienti a jejich blízcí mají k dispozici společenskou místnost, dále je možno oslavy pořádat ve společenských prostorách, v klubovně a místnosti pro ergoterapii. Po dohodě s klientem a rodinou mohou oslavy zajistit i zaměstnanci.

 • Návštěvy místních institucí a zařízení – muzeum, knihovna, aj.

 • Procházky po blízkém okolí DS-DD Pacov – individuální nebo ve skupině

 • Udržování a nácvik soběstačnosti – probíhá dle individuálních potřeb klientů během celého dne při běžných činnostech, snažíme se podporovat vlastní aktivity klientů při péči o osobní ošacení, při úklidu pokoje a venkovních prostor

 

Udržování a nácvik soběstačnosti – probíhá dle individuálních potřeb klientů během celého dne při běžných činnostech

Péče o osobní věci a okolní prostředí – podpora vlastní aktivity klientů při péči o osobní ošacení, při úklidu pokoje, zapojování klientů do péče o květiny a venkovní prostory

 

Strava

 • Je zajišťováno celodenní stravování formou 4-5 jídel - snídaně, oběd, svačina, večeře, případně druhá večeře pro diabetiky.
 • Klienti mají možnost ve všední dny výběru ze dvou hlavních jídel.dělený talíř 1.jpg
 • Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klienta.
 • Stravování probíhá ve společné jídelně, na klubovně Domova se zvláštním režimem a na pokojích klientů. Místo stravování si vždy určuje klient s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
 • Dietní stravování se odvíjí od předepsané diety lékařem. Dle stavu klienta je poskytována mechanicky upravená strava.
 • Zařízení spolupracuje s nutriční terapeutkou, jejíž náplní práce je:
  • zpracování nutriční anamnézy,
  • hodnocení nutričního stavu klienta,
  • pravidelné vyhledávání klientů v riziku podvýživy pomocí „nutričního screenigu“,
  • navrhování postupů nutriční péče a úprava jídelních lístků tak, aby vyhovovaly z hlediska nutrice, tak i chuťových preferencí klientů.
  • Edukace klientů a rodinných příslušníků o dietním režimu.
 • Pokud se klient vyskytne v riziku malnutrice, je jeho celodenní příjem stravy a tekutin zaznamenáván, vyhodnocen a následně je doporučena nutriční péče.
 • Rodinní příslušníci si mohou domluvit schůzku s nutriční terapeutkou, která je informuje o nutričním stavu klienta a doporučeném nutričním režimu.

 

 

Ubytování

ubytování

 • Poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
 • Do standardního vybavení pokoje pro každého klienta patří polohovací postel s technickými pomůckami, pojízdný stolek s výklopnou deskou, židle, šatní skříň, polička, lampička a signalizační zařízení pro přivolání pomoci.
 • Na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích je z důvodu většího prostoru umístěn stůl.
 • Na pokojích je k dispozici přípojka na televizi, kterou si v případě zájmu klient musí dodat vlastní.
 • Vždy dva pokoje mají společnou koupelnu a toaletu.
 • Z každého pokoje je přístup na balkon.
 • Pokud má klient zájem a z prostorových důvodů je to reálné, je možno si pokoj dovybavit vlastním nábytkem (křeslo, stolek, poličky, obrázky atd.)
 • Pro klienty je k dispozici knihovna, kuchyňka, místnost pro ergoterapii, klubovna, společenská místnost, ekumenická kaple, zimní zahrada a veškeré společenské prostory
 • Ubytování pro manžele nemůžeme bohužel ihned při nástupu stoprocentně zajistit na společném pokoji

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Zajištění veřejně dostupných zdrojů

 • každý klient má v rámci fakultativních úkonů  právo požadovat zajištění  dopravy na určené místo, nebo doprovod  tam

 • vyřizování jednotlivých úřednických úkonů zajišťují dle svých kompetencí sociální pracovnice a  klíčoví pracovníci  klientů dle přání a souhlasu klienta

 • vyřizování zdravotnických záležitostí vyřizuje vedoucí úseku zdravotní a ošetřovatelské péče, staniční sestry a všeobecné sestry

 • klienti jsou průběžně informováni o akcích pořádaných ve městě Pacov, o nově otevřených obchodech a o změnách týkajících se institucí

 • společenské akce  jsou přístupné všem s ohledem na aktuální zdravotní stav

 • dopravu na společenské akce pro klienty  mimo budovu DS-DD zpravidla zajišťují zaměstnanci DS-DD zdarma

 • důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena na nástěnkách na chodbách DS-DD Pacov

 • klientům je k dispozici denní tisk Pelhřimovský deník a místní zpravodaj ZMK

 

Podpora využívání vlastní vztahové sítě

DSC_0096.JPG

 • klientům je umožněn pobyt mimo zařízení kdykoliv na neomezenou dobu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytování sociální služby

 • klienti mohou přijímat návštěvy v době mimo nočního klidu kdykoliv, ale nesmí tím narušovat klid a pohodu spolubydlících

 • návštěvám jsou k dispozici prostory i mimo pokoje klientů - společné prostory

 • rodinní příslušníci jsou zváni na společenské akce pořádané DS-DD Pacov, mohou se podílet na jejich přípravě

 • imobilním klientům jsou při pobytu mimo DS-DD Pacov dle možností zapůjčeny technické pomůcky

 • životní jubilea jsou dle přání klientů slaveny za přítomnosti rodiny

 • rodinní příslušníci mají možnost být přítomni na Štědrovečerní večeři

 • je vítána pomoc rodinných příslušníků při zajišťování každodenní péče o klienty (pomoc při stravování, koupání, vycházky atd.)

 • rodinní příslušníci jsou za spolupráce se sociálním pracovníkem a souhlasem klienta zapojováni do vyřizování úředních věcí klientů

 • rodinní příslušníci jsou s předchozím souhlasem klienta lékařem informováni o zdravotním stavu a léčebném  procesu

 • na připomínky rodinných příslušníků je kladen důraz, neboť mnohdy se klient zdráhá personálu sdělit své požadavky a hovoří o nich pouze s rodinou

 • pro zaměstnance DS-DD Pacov je prvotní rozhodnutí a přání klienta, rodina bez jeho souhlasu nerozhoduje

 • veškerá spolupráce s rodinou probíhá pouze se souhlasem klienta