Drobečková navigace

Úvod > Sponzorské dary

Sponzorské dary

Vážení příznivci DSSP,

pokud budete chtít náš domov jakýmkoli způsobem podpořit, můžeme Vás ujistit, že máme jasná a průhledná pravidla, díky nimž se můžete přesvědčit o využití Vaší podpory.

 • Dary přijímáme na základě písemné sponzorské smlouvy
 • Zřizovatel (Město Pacov) schvaluje použití darů v těchto případech:
  • Dárce stanoví účel použití
  • Výše daru přesahuje částku 50.000,-Kč
  • Dar je nepeněžního charakteru
 • Dary slouží ke zvyšování kvality poskytovaných služeb, zejména pro zajištění důstojného a plnohodnotného života klientů
 • Každý dar prochází řádným vyúčtováním a je vedena jejich evidence
 • Peněžní dar je možno zaslat na účet 19-4708360237/0100, nebo osobně předat v hotovosti na pokladně organizace.
 • Veškerou administrativou spojenou s poskytováním sponzorských darů je pověřena ekonomka pí Blanka Brothánková, tel: 565443559, e-mail: ekonom@dssp.cz

Za jakoukoli Vaši podporu Vám předem děkujeme!