Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Úhrada za služby DZR

Úhrada za služby

 

 

CENÍK ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

dle Vyhlášky číslo 505/2006 Sb.

 

PLATNÝ OD 1. 5. 2019

 

Domov se zvláštním režimem

 

Ubytování

 

Strava*

Ubytování a strava celkem

 

Kč/den

Kč/měsíc

Kč/den

Kč/měsíc

Kč/den

Kč/měsíc

1 + 2 lůžkový

210,-

6.389,-

170,-

5.171,-

380,-

11.560,-

3 lůžkový

190,-

5.780,-

170,-

5.171,-

360,-

10.951,-

 

Počet dní v měsíci: 30,42

 

 

                                                 *Strava:

 

Hodnota potravin

Kč/den

Režijní náklady

Kč/den

Celkem

Kč/den

Snídaně

19,-

17,-

36,-

Oběd

30,-

34,-

64,-

Svačina

10,-

9,-

19,-

Večeře

21,-

30,-

51,-

Celková částka

80,-

90,-

170,-

 

 • Péče – ve výši přiznaného příspěvku na péči
  • 1. stupeň 880,-Kč
  • 2. stupeň 4.400,-Kč
  • 3. stupeň 8.800,-Kč
  • 4. stupeň 13.200,-Kč      
 • Dle zákona o sociálních službách musí klientům  po úhradě za ubytování a stravu zůstat 15% jejich příjmu. V případě, že jejich příjem nestačí na plnou úhradu, je jejich předpis úhrady snížen. V tomto případě je klient povinen doložit výši svého příjmu.
 • Pokud je úhrada klienta za pobyt a stravu snížena z výše uvedeného důvodu, může se DSSP dohodnout o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou
 • V případě zahájení nebo ukončení pobytu v zařízení v průběhu měsíce se úhrada počítá za část konkrétního kalendářního měsíce ( tj. za počet dnů skutečného poskytování služby ). Den zahájení nebo den ukončení se pro účely stanovení úhrady považuje za celý den pobytu ( i v případě, že pobyt nebyl celý den, ale jen část dne ).
 • Za pobyt mimo zařízení se vrací pouze částka hrazená za potraviny, a to jen v případě, že :
  • je hrazena plná úhrada,
  • odchod klienta je nahlášen nejpozději dva pracovní dny předem, při hospitalizaci tato odhlašovací povinnost odpadá
 • Poplatky za léky, TV, rádio atd. si každý klient hradí mimo výše uvedené úhrady

 

 • Úhrada za fakultativní činnosti, které jsou poskytovány nadstandardně, se řídí ceníkem DSSP:
  • Tisk a kopírování dokumentů, pouze černobíle max. A4 3,-Kč/1 strana
  • Doprava (pouze v pracovní době pracovníka údržby)
   • 7,-Kč/km
   • 15,-Kč/každá započatá 1/4 hodina