Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov se zvláštním režimem > Základní informace

Základní informace

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem je poskytnutí nezbytné podpory s ohledem na zajištění důstojnosti a individuálních potřeb klientů. Tyto činnosti směřují k udržení soběstačnosti a předcházení sociálnímu vyloučení v bezpečném prostředí.

Pro koho je služba určena:

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 55 let, které trvale žijí na území ČR.

Osoby trpící Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.

Osoby vyžadující celodenní 24 hodinovou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zajistit za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Pro koho není určena:

Sociální službu nelze poskytovat:

 • Osobám trpícím závažnou duševní nemocí
 • Osobám trvale závislých na lékařské péči
 • Osobám se závislostní problematikou (alkohol, drogy)
 • Osobám s mentálním a kombinovaným postižením
 • Osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např.: osoby hluchoněmé, hluchoslepé) a osobám s úplnou ztrátou zraku
 • Osobám, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Osobám se závažným neurologickým onemocněním (huntingtonova choroba, aj.)

Zásady poskytování sociálních služeb jsou založeny na týmovosti a jednotném přístupu. Při poskytování sociálních služeb vycházíme z těchto principů:

 • D  = DŮSTOJNOST – poskytování pomoci v úkonech, které klient nezvládá, s cílem udržet soběstačnost v základních úkonech sebeobsluhy   s ohledem na zachování důstojnosti
 • Z   = ZAJIŠTĚNÍ – vytvářet podmínky pro bezpečné prostředí
 •  = RESPEKT – chování ke klientům s respektem a úctou
 • P  = PARTNERSTVÍ – výkon sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími organizacemi

Cíle:

 1. Informovanost a odbornost zaměstnanců
 2. Kontinuální zvyšování kvality péče – indikátor kvality péče
 3. Individuální aktivizace podporující zachování fyzických a kognitivních funkcí
 4. Spolupráce s dalšími dostupnými zdroji

Pro naše klienty zabezpečujeme celoročně tyto služby:

 • Poskytnutí ubytování a stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění veřejně dostupných zdrojů, podpora využívání vlastní vztahové sítě)
 • Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská rehabilitační péče
 • Zprostředkování dalších doplňkových služeb – kadeřnice, pedikérka