Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Pečovatelská služba > Základní informace

Základní informace

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby je  podpora klientů v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat  klientům tak, aby jim bylo umožněno co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a zároveň jim byl zajištěn  důstojný život a předcházelo se jejich sociálnímu vyloučení.

Pro koho je služba určena:

Cílovou skupinou služby jsou nájemníci bytů zvláštního určení, kdy se jedná o osoby starší 60 let trvale žijící na území ČR, které z hlediska zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Pro koho není určena:

Sociální službu nelze poskytovat:

 • Osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jejichž stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem
 • Osobám trpícím závažnou duševní nemocí
 • Osobám trvale závislých na lékařské péči
 • Osobám se závislostní problematikou (alkohol, drogy)
 • Osobám s mentálním a kombinovaným postižením
 • Osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např.: osoby hluchoněmé, hluchoslepé) a osobám s úplnou ztrátou zraku
 • Osobám se závažným neurologickým onemocněním (Huntingtonova choroba, aj.)
 • Osobám, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné osoby
 • Osobám s poruchami chování (agresivní, sexistické)
 • Osobám, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zásady poskytování sociální služby jsou založeny na akceptování svobodné vůle klienta a diskrétnosti. Při poskytování sociálních služeb vycházíme z těchto principů:

 •  P  = PŘÍSTUP – individuální (při nastavení a poskytování péče uživatelům)
 •  S  = SPOLUPRÁCE – výkon sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými  a dalšími organizacemi
 •  P  = PODPORA – k soběstačnosti, podpora klientů v činnostech, které zvládnout sami

Cíle:

 1. Poskytovat klientům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat sami.
 2. Informovanost a odbornost zaměstnanců
 3. Zjistit spokojenost klientů se službami, které jim poskytujeme.

Pro naše klienty zabezpečujeme celoročně tyto služby:

 • Zprostředkujeme ubytování v Bytech zvláštního určení DSSP
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím