Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

                                 

 

                              

 

 

     

                              

 

Povolení návštěv za stanovených podmínek

Podmínky návštěv v DSSP ode dne 8. 7. 2020

 

 

Vážení,

 

v souvislosti s dalším rozvolňováním dle usnesení vlády ČR je možné povolit návštěvy za stanovených podmínek.

 

Návštěvy jsou možné každý den (pondělí - neděle) ve vymezeném čase 13:00 - 16:00 hodin. Návštěva může probíhat ve vnitřních i venkovních prostorech. 

 

Každého klienta mohou v rámci jedné návštěvy navštívit současně maximálně 2 osoby a je možná maximálně 1 návštěva denně.

 

Návštěva musí splnit tyto podmínky:

  • Přinést vyplněné či vyplnit na místě čestné prohlášení – ke stažení zde Čestné prohlášení.docx
  • Mít čistou roušku – ta nesmí být po celou dobu návštěvy sundaná
  • Použít dezinfekci při příchodu

 

Při nesplnění všech výše uvedených podmínek je návštěva zakázána. Návštěvy jsou zakázány u klientů, kteří jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou).

 

Děkuji Vám za pochopení a respektování nastavených pravidel.

 

 

Michaela Pučálková

Ředitelka DSSP

 

 

 

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení