Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                          

Nabídka práce

Z důvodu plánovaného rozšíření kapacity klientů budeme postupně přijímat zaměstnance, více http://www.dssp.cz/kariera

 

hlavni.jpg

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení