Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

!!! INFORMACE O ZMĚNÁCH !!!

Změna názvu organizace:

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PACOV, P. O.

- adresa, bankovní spojení a IČO zůstává stejné

 

Změna odkazu na webovou stránku: 

www.dssp.cz

 

Změna emailových kontaktů (domény):

@dssp.cz (dříve @dsddpacov.cz)

 

Veškeré kontaktní údaje jsou již na našich webových stránkách aktualizovány, viz sekce KONTAKTY.

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení