Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                                 

 

                              

 

 

     

                              

 

Informace

Vážení návštěvníci,

 

na realizaci a podmínek návštěv se vždy předem domlouvejte se sociálními pracovníky, viz sekce Kontakty. Pokud není návštěva předem dohodnuta, nelze ji realizovat.

 

Vzhledem k tomu, že se v našem Domově objevila nákaza COVID-19, která je již stabilizována, umožňujeme návštěvy dle následujících výjimek vládního nařízení:

  • Návštěva probíhá u klienta v terminálním stádiu
  • Jste opatrovníkem klienta s omezenou svéprávností
  • Vyžaduje-li to psychický stav či sociální situace klienta

Všichni návštěvníci musí respektovat použití ochranných pomůcek (jednorázový plášť, rukavice, respirátor, pokrývka hlavy, návleky na obuv). Tyto pomůcky jsou k dispozici v Domově.

 

Momentálně je v procesním jednání vakcinace klientů a zaměstnanců. Bližší informace nejsou prozatím známy.

 

Michaela Pučálková

ředitelka DSSP

 

 

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI "STANIČNÍ SESTRA DOMOVA PRO SENIORY"

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SS.docx

 

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení