Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                          

Návštěvy v DSSP od 9. 7. 2021

Od 9. 7. 2021 jsou návštěvní hodiny v DSSP v době od 13:30 do 16:00 bez předchozího objednání.

Návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem, děti od 2 do 15 let jakoukoli ochrannou pomůckou zakrývající ústa a nos. Děti do 2 let mají z ochrany dýchacích cest výjimku.

Každý návštěvník (od 6 let věku) je povinen mít u sebe:

  • doklad o negativním antigenním testu, který byl absolvován nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy nebo
  • doklad o negativním PCR testu, který byl absolvován nejpozději před 7 dny nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci – od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
  • doklad o prodělaném onemocnění v ochranné 180ti denní lhůtě

Výše zmíněným dokladem je návštěvník povinen se na vyzvání prokázat.

 

Respektujte prosím, že nejpozději v 16:00 návštěvy musí opustit budovu.

 

Děkujeme za pochopení a respektování situace

 

 

 

Telefonní čísla pro videohovory - ZDE

  

Aktuální nabídka práce - Všeobecná sestra/Praktická sestra.docx

 

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení