Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

  1. Pobytová forma poskytování
  2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                                 

 

                              

 

 

     

                              

 

Informace

Vážení návštěvníci,

 

na realizaci a podmínek návštěv se vždy předem domlouvejte se sociálními pracovníky, viz sekce Kontakty. Pokud není návštěva předem dohodnuta, nelze ji realizovat.

 

Všichni návštěvníci musí respektovat použití ochranných pomůcek (jednorázový plášť, rukavice, respirátor, pokrývka hlavy, návleky na obuv). Tyto pomůcky jsou k dispozici v Domově.

 

 

Michaela Pučálková

ředitelka DSSP

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení