Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

 

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

 1. Pobytová forma poskytování
 2. Terénní forma poskytování

 

 

Finanční podpora: www.kr-vysocina.cz

    Fond Vysočiny

 

 

                                 

 

                              

 

 

     

                              

 

Návštěvy v DSSP od 10. 6. 2021

V rámci vydaného vládního nařízení je režim návštěv následující:

 

 • Doložit doklad o negativním antigenním testu, který byl absolvován nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy
 • Doložit doklad o negativním PCR testu, který byl absolvován nejpozději před 7 dny
 • Doložit certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci – od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
 • Doložit doklad o prodělaném onemocnění v ochranné 180ti denní lhůtě
 • Návštěva musí být vždy předem domluvená se sociálními pracovníky, viz Kontakty.

 

Lze přinést či podepsat na místě čestné prohlášení, že navštěvující absolvoval doma nebo v zaměstnání test s negativním výsledkem.

Ke stažení: čestné prohlášení.pdf

 

Při návštěvě je nutné:

 • Použít čistý vlastní respirátor FFP2 (nelze zakoupit v organizaci)
 • Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest, děti od 2 - 15 let můžou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest (ústenka, šátek, aj.)
 • Použít dezinfekci při vstupu do budovy
 • Dodržovat dostatečný rozestup
 • Návštěva je možná nejvýše v počtu dvou osob
 • U suspektních klientů a klientů s potvrzenou nákazou nejsou návštěvy možné (kromě výjimek)
 • Maximální čas trvání návštěvy je 45 minut

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování situace.

 

 

Telefonní čísla pro videohovory - ZDE

  

Aktuální nabídka práce - Všeobecná sestra.docx

Všechny aktuality
 

Byty zvláštního určení