„Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod“
Jan WerichFulltextové vyhledávání

31. 1. 2023 Domovské listy číslo 12 Na našich webových stránkách je pro vás připravené nové číslo našeho časopisu Domovské listy
18. 1. 2023 Rekonstrukce veřejných toalet V DSSP probíhají stavební práce. Opravujeme stoupačky a veřejné toalety ve všech patrech domova pro seniory. Pravé křídlo schodiště je zcela uzavřeno. Používejte levé křídlo nebo výtah. Opravy budou probíhat 2-3 měsíce. 
13. 1. 2023 Volby prezidenta ČR V naší organizaci je již odvoleno. Všichni klienti pobytových služeb i obyvatelé v bytech zvláštního určení mohli volby absolvovat díky volební komisi s přenosnou volební schránkou přímo v našem zařízení. Podobně to proběhne i v případě konání druhého kola.
Více aktualit

Poskytujeme tyto registrované sociální služby

Pobytová forma poskytování

Domov pro seniory (9669060):

Domov se zvláštním režimem (6465391):

Terénní forma poskytování

Pečovatelská služba (6397698):

Krátce o domově

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

Více o domově

Partneři