„Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod“
Jan WerichFulltextové vyhledávání

11. 1. 2024 Havarijní situace Vážení přátelé,
22. 12. 2023 Nové ceníky od 1. 1. 2024 V souvislosti s novelou úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby, dojde od 1. 1. 2024 k navýšení cen u pobytové sociální služby za bydlení a stravu. 
Více aktualit

Poskytujeme tyto registrované sociální služby

Pobytová forma poskytování

Domov pro seniory (9669060):

Domov se zvláštním režimem (6465391):

Terénní forma poskytování

Pečovatelská služba (6397698):

Krátce o domově

Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Nabízíme příjemné prostředí, podporu a pomoc seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svých domovech, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

Více o domově

Partneři