Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov pro seniory > Základní informace

Základní informace DPS

Poslání

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytnutí nezbytné podpory s ohledem na zajištění důstojnosti a individuálních potřeb klientů. Tyto činnosti směřují k udržení soběstačnosti a předcházení sociálnímu vyloučení.

Pro koho je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 60 let trvale žijící na území ČR, které z hlediska zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a není jim toto možné zajistit v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Pro koho není určena

Sociální službu nelze poskytovat:

 • Osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jejichž stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem
 • Osobám trpícím závažnou duševní nemocí
 • Osobám trvale závislých na lékařské péči
 • Osobám se závislostní problematikou (alkohol, drogy)
 • Osobám s mentálním a kombinovaným postižením
 • Osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např.: osoby hluchoněmé, hluchoslepé) a osobám s úplnou ztrátou zraku
 • Osobám, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Osobám se závažným neurologickým onemocněním (huntingtonova choroba, aj.)

Zásady poskytování sociálních služeb jsou založeny na týmovosti a jednotném přístupu. Při poskytování sociálních služeb vycházíme z těchto principů: 

 •  D  = DŮSTOJNOST – chování ke klientům s respektem a úctou
 •  P  = PŘÍSTUP – poskytování pomoci v úkonech, které klient nezvládá s cílem udržet soběstačnost v základních úkonech sebeobsluhy
 •  S  = SPOLUPRÁCE – výkon sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími organizacemi
 •  P  = PODPORA – zachování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Cíle:

 1. Informovanost a odbornost zaměstnanců
 2. Kontinuální zvyšování kvality péče – indikátor kvality péče
 3. Individuální aktivizace podporující zachování fyzických a kognitivních funkcí
 4. Spolupráce s dalšími dostupnými zdroji

Pro naše klienty zabezpečujeme celoročně tyto služby:

 • Poskytnutí ubytování a stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění veřejně dostupných zdrojů, podpora využívání vlastní vztahové sítě)
 • Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská rehabilitační péče
 • Zprostředkování dalších doplňkových služeb – kadeřnice, pedikérka