Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov se zvláštním režimem > Informace o Alzheimerově chorobě

Informace o Alzheimerově chorobě

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je jednou z nejrozšířenějších forem demence.

Demence je výsledkem postupně se zhoršujícího chronického onemocnění mozku, které ztěžuje a nakonec znemožňuje vykonávání běžných každodenních aktivit.

Demence je charakterizována celkovým zhoršováním korových funkcí mozku, tedy paměti, schopnosti vypořádat se s požadavky každodenního života, funkcí smyslových a pohybových, schopností sociálních kontaktů odpovídajících okolnostem. Ve většině případů jde o onemocnění nevratné a postupně se zhoršující.

Jak se Alzheimerova choroba pozná?

Ne všechny případy Alzheimerovy choroby mají totožné příznaky; konkrétní projevy onemocnění jsou ovlivňovány typem osobnosti, předchozím tělesným i duševním stavem i stylem života. Mezi časté příznaky patří:

 • zhoršování paměti projevující se zapomínáním zcela nedávných událostí a jmen
 • neschopnost vybavit si data nebo nalézt (známou) cestu domů
 • stále obtížnější rozhodování
 • pokles zájmu o své koníčky

Tři stadia Alzheimerovy choroby

1.  stadium:

 • zhoršování paměti
 • přechodná časová dezorientace (neschopnost vybavit si den, měsíc, rok)
 • prostorová dezorientace (neschopnost poznat známá místa)
 • ztráta iniciativy a průbojnosti
 • obtížné hledání slov

2.  stadium:

 • významné výpadky paměti (včetně jmen členů rodiny)
 • snížená schopnost postarat se sám o sebe (nutnost pomoci při mytí a oblékání)
 • bloudění na známých místech
 • zhoršení řečových schopností
 • halucinace, bludy

 3.  stadium:

 • úplná závislost na druhé osobě, kognitivní poruchy
 • obtíže při příjmu potravy
 • neschopnost poznat své blízké, členy rodiny
 • obtíže s chůzí, ztráta mobility
 • neudržení moči, stolice (inkontinence)
 • významné změny chování 

Co dělat, když je Vám nebo osobě blízké diagnostikována Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba přináší závažné změny nejen pro nemocného, ale také pro celou jeho rodinu. Péče o nemocného zabírá většinu volného času, ale často také komplikuje zaměstnání a jiné činnosti. Je také finančně a psychicky velmi náročná.

Není nic špatného na tom, předat péči profesionálům, když se cítíte vyčerpaní a unavení. Neodmítejte pomocnou ruku druhých, popř. instituce. Nezapomínejte na sebe. Ošetřující se často zcela obětují péči o nemocné, zapomínají na sebe a zanedbávají své vlastní potřeby. Naplánujte si budoucí kroky. Je-li to možné a vhodné, udělejte si společně s nemocným i se členy jeho rodiny představu o tom, jak budete postupovat v budoucnu. Včas si zajistěte pro svého blízkého místo ve specializovaném zařízení, pokud cítíte, že již péči sami nedokážete zvládnout.