Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Pečovatelská služba > Ceník pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby

Ceník úkonů pečovatelské služby:

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135 Kč/hod.

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135 Kč/hod.

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135 Kč/hod.

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč/hod.

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

135 Kč/hod.

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč/hod.

3. Pomoc při použití WC

135 Kč/hod.

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

- snídaně

- oběd

- večeře

 

 

48 Kč

80 Kč

57 Kč

2. Dovoz nebo donáška jídla v budově DSSP

- jedno jídlo

- každé další

 

5 Kč/úkon

5 Kč/úkon

3. Pomoc při přípravě jídla a pití

135 Kč/hod.

4. Příprava a podání jídla a pití

135 Kč/hod.

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti

135 Kč/hod.

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, mytí oken)

 

135 Kč/hod.

3. Běžné nákupy (max. do 4 kg) a pochůzky

135 Kč/hod.

4. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

140 Kč/úkon

5. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy

80 Kč/kg

6. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy

80 Kč/kg

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce a zpět

135 Kč/hod.

Ceník fakultativních činností :

  • Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou Smlouvu o pečovatelské službě

Doprava na určené místo a zpět

8 Kč/km

+ 15 Kč/každá započatá

1/4 hod/osoba

Dohled nad dospělým občanem

135 Kč/hod.

Asistence při dodržování léčebného procesu

135 Kč/hod.

Výběr a objednávka obědů

135 Kč/hod.

Soukromé administrativní úkony (např.: psaní dopisů, vyplňování tiskopisů, vyhledávání na internetu, apod.)

135 Kč/hod.

Tisk a kopírování dokumentů, pouze černobíle, max. A4

3 Kč/1 strana

Ceník kompenzačních pomůcek

Vozík mechanický

10 Kč/den

Chodítko čtyřkolové skládací

7 Kč/den

Chodítko čtyřkolové vysoké

7 Kč/den

Křeslo klozetové pevné

7 Kč/den

Mísa podložní plastová, močová láhev

1 Kč/den

Berle francouzská (1 pár)

1 Kč/den

Hůl vycházková

1 Kč/den

Pravidla půjčování kompenzačních pomůcek

  • Organizace DSSP v rámci pečovatelské služby poskytuje fakultativní službu půjčení kompenzačních pomůcek do domácnosti. Půjčka je určena osobám, které mají smlouvu s pečovatelskou službou, jež se ocitly v obtížné situaci na dobu přechodnou. Doba půjčení je na tři měsíce tj. doba, kdy by si měla osoba vyřídit svoji vlastní kompenzační pomůcku buď zakoupením, nebo vyřízením vlastní kompenzační pomůcky prostřednictvím odborného lékaře.
  • Při předání pomůcky je sepsán Výpůjční list.
  • Nabídka kompenzačních pomůcek je odvislá od momentálního počtu pomůcek, který má organizace k dispozici.
  • V případě zájmu o půjčení kompenzační pomůcky je nutné předem kontaktovat sociálního pracovníka (viz kontakt níže), který potvrdí, zda máme pomůcku k dispozici na skladě a domluvit se, kdy bude pomůcka připravena k předání. Taktéž se postupuje i v případě vrácení kompenzační pomůcky.
  • Vrácení pomůcky je uskutečněno na základě Protokolu o vrácení, ve kterém je stvrzeno, že se pomůcka vrátila v čistém a nezměněném stavu.
  • V případě částečného poškození pomůcky se hradí cena opravy. V případě zničení či ztráty se hradí cena pomůcky.

 

Výpůjční řád

 

Odpovědná osoba:

Vedoucí sociálního úseku

Bc. Michal Novák, DiS.

Tel.: +420 602 385 855

Email: socialni@dssp.cz