Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Byty zvláštního určení > Základní informace

Základní informace

Jedná se o garsoniéry, které jsou tvořeny obytnou plochou (pokoj - 28,9 m2, koupelna - 3,1m2, WC - 1,13 m2, chodba - 7,35 m2) a užitkovou plochou (lodžie, komora). Těchto bytů je k dispozici 44. Dále je k dispozici 6 garsoniér, kde je společná koupelna s WC (6,3 m2) a 6 zcela bezbariérových garsoniér. Bezbariérové byty nemají lodžii, ale pokoje mají velikost 35,9m2, chodba 5,25m2 a koupelna je spojena s WC (dohromady 6,3 m2).

Nájemné u všech typů bytů je v současné době 70,- Kč/m2 obytné plochy a může být každoročně zvyšováno o přírůstek ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb v ČR, o čemž rozhoduje rada Města Pacov.

Dále nájemce hradí nájem příslušenství bytu, což činí částku 155,- Kč nebo 175,- Kč (dle velikosti bytu) a zálohy na úhradu za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, což činí u jednotlivců částku 3.000,- Kč a u manželského páru 4.500,- Kč. Součástí těchto služeb je vytápění bytu, studená a teplá voda, stočné, společná TV anténa a úklid společných prostor. Tyto zálohové položky jsou jedenkrát ročně vyúčtovány (2. polovina měsíce dubna). Pro každého klienta jsou zde zdarma poskytovány tyto služby - 1x za 4 roky vymalování bytu.

Upozorňujeme, že se jedná o byty zvláštního určení dle zákona, tudíž nájemní právo je nepřenosné.

Do standartního vybavení bytu patří: kuchyňská linka s elektrickým dvouvařičem a digestoří, vestavěné skříně s nástavci, garnýž, přípojky na televizi, telefon a přípojka na automatickou pračku. Další vybavení vlastním nábytkem s předpokladem rozumného množství a skladby je tedy nutné.

Součástí objektu je kuchyně s jídelnou, kde se vaří snídaně, obědy a večeře s možností dietního stravování. 

Do bytu zvláštního určení může přijít nájemce, který je soběstačný, za pomoci pečovatelské služby zvládne péči o vlastní osobu a byt, nenarušuje soužití a nepotřebuje stálé ošetření a dohled. Jeho zdravotní stav by měl být relativně stálý.

Pro nájemníky bytů zvláštního určení je zaměstnanci DSSP zajišťována pečovatelská služba za úhradu. O této službě je sepsána smlouva, kde je specifikován rozsah služby a úhrada za ni. V případě, že zdravotní či sociální stav neumožňuje nájemci užívat byt bez soustavné pomoci, je mu navrhnuto a umožněno přednostní umístění v domově pro seniory, popř. v domově se zvláštním režimem.

Nutným předpokladem získání bytu zvláštního určení je podání vyplněné a lékařem potvrzené žádosti, která je k dispozici u sociální pracovnice DSSP (po dohodě ji lze zaslat poštou, popř. emailem) nebo je možné si ji stáhnout z webových stránek, viz "Žádost o nájem v BZU" . Další podmínkou je předpoklad využívání pečovatelské služby. Pokud jsou splněny veškeré podmínky, je žádost zařazena do pořadníku čekatelů na byt zvláštního určení a žadatel je o tom písemně vyrozuměn. Žadatelé s trvalým bydlištěm v Pacově jsou upřednostňováni, proto je žádoucí případnou změnu trvalého bydliště od doby podání žádosti oznámit.

Domácí řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí objektu

Kontakt pro vyřizování žádosti:

Bc. Michal Novák, DiS.

vedoucí sociálního úseku

tel: +420 565 443 560

mob: +420 602 385 855

e-mail: socialni@dssp.cz