Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dům sociálních služeb Pacov, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Pacov
nám. Svobody 320,
395 01 Pacov

Hlavní účel a předmět činnosti

 • Pronájem bytů s pečovatelskou službou na základě mandátní smlouvy uzavřené se zřizovatelem
 • Poskytování pobytové a terénní sociální služby. Terénní forma sociální služby je poskytována pouze uživatelům bytů zvláštního určení.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Dům sociálních služeb Pacov, p. o. nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-4708360237/0100

6. IČO

63893703

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@dssp.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): tpfkj8y

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dům sociálních služeb Pacov, p.o. Malovcova 1080 395 01 Pacov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, případně sociální pracovník/pracovnice. Tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dům sociálních služeb Pacov, p. o. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy